Transgene-based, female-specific lethality system for genetic sexing of the silkworm, Bombyx mori

June 13, 2013

Anjiang Tan, Guoliang Fu, Li Jin, Qiuhong Guo, Zhiqian Li, Baolong Niu, Zhiqi Meng, Neil I Morrison, Luke Alphey & Yongping Huang (2013) Transgene-based, female-specific lethality system for genetic sexing of the silkworm, Bombyx mori Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, published early online.